Miramondo
meer weten over

Wij stellen ons als eis, u meubilair met een mooie vormgeving, in de beste kwaliteit en tegen attractieve prijzen aan te bieden. Samen met u willen we een positieve bijdrage leveren aan de inrichting van onze openbare leefruimte. Daarbij staat een verantwoorde en respectvolle omgang met de mens en met ons milieu op de voorgrond in alles wat we doen.

Onze medewerkers geven elke dag weer het beste van zichzelf opdat we deze eis vervullen. Als onderneming zien we het als onze verantwoordelijkheid om arbeidsplaatsen veilig te stellen, een sociale werkomgeving te bieden en samen perspectieven te ontwikkelen. Werken en leven gaan immers samen.

Voor ons is het belangrijk dat alle materialen die we gebruiken aan het einde van hun levenscyclus weer gesorteerd en van elkaar gescheiden kunnen worden. Dat maakt een milieubewuste inzet en recyclage van grondstoffen mogelijk. Bij geen enkel van de toegepaste materialen ontstaan tijdens hun gebruik substanties die als gevaarlijk aanzien moeten worden of die uit milieutechnisch opzicht bedenkelijk zijn.

Bij de ontwikkeling van onze meubelen letten we erop dat alle onderdelen afzonderlijk vervangen kunnen worden. Eenvoudig onderhoud van onze producten verhoogt hun levensduur, spaart geld en is milieuvriendelijk. Immers, het behouden van de productwaarde is een belangrijke factor in onze omgang met grondstoffen.

Wanneer we een leverancier selecteren, letten we er op dat hij indien mogelijk in de omgeving van ons bedrijf gevestigd is. Samenwerkingsverbanden van vele jaren lang scheppen vertrouwen en garanderen een blijvend hoge kwaliteit. We streven ernaar om in onze streek arbeidsplaatsen te stimuleren. Door de nabijheid van de verschillende fabrieken blijven de transportwegen kort. Zo ontzien we ons milieu.

Het thema transport is al bij de ontwikkeling van het product een belangrijke eis. Onze meubels worden zo compact en plaatsbesparend als maar mogelijk op europaletten verpakt en verzonden. Dat garandeert de best mogelijke prijs en reduceert de druk op ons milieu.

Al onze meubelen zijn wettelijk beschermd volgens de Europese wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom.